top of page
Onama

O nama

Tim stručnjaka Psihocentra ključ čine:

Kristina
IMG_20201030_173000.jpg

Rodjena 1982. godine u Beogradu. 2009. godine diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na smeru specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Od tada je aktivno radno  angažovana kroz različite aktivnosti vezane za stimulaciju ranog razvoja i jačanje intelektualnih kapaciteta kod dece školskog uzrasta.

U Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju Prof. Dr Cvetko Brajović radila na tretmanu dece sa teškoćama u intelektualnom funkcionisanju i poremećajima u ponašanju.
Rad na razvoju intelektualnih potencijala dece osnovnoškolskog uzrasta ostvaruje  u osnovnim školama kao razredni strarešina i stručni saradnik u oblasti inkluzije. 

2012. godine stekla sertifikat Evropski akreditovanog programa za savetnika sistemske porodične terapije pri Institutu za mentalno zdravlje, a 2014. godine postaje sertifikovani porodični terapeut.

U višegodišnjoj psihoterapijskoj praksi veliku pažnju poklanja odnosu terapeut-klijent koji smatra bazom svakog napretka u terapijskom procesu. Usmerena prvenstveno na potencijale klijenata, svoj rad zasniva na uzajamnom poštovanju, poverenju i naporima da se problemi uneti u terapijski kontekst rasvetle.

Veliku pažnju u psihoterapijskom radu posvećuje inovacijama u praksi koje su usmerene na odvijanje terapije na otvorenom prostoru, u prirodi, parkovima - terapiji koja se dešava u šetnjama, kontaktu sa životinjama, gde za takvim pristupom ima želje i koristi za klijente.

Profesionalizam, etičnost i posvećenost klijentima i njihovim potrebama su odlike ovog psihoterapeuta.

Jedan je od autora akreditovanog programa obuke u okviru terapijskog modaliteta uz pomoć konja. Svojim angažovanjem u domenu defektologije posebno diprinela poboljšanju mentalnog i telesnog zdravlja korisnicima Beogradskog centra za hiporehabilitaciju.

Angažovana je na projektu psihološkog online savetovanja za studente u okviru sektora za sistemsku porodičnu terapiju.

Od 2013. godine, delujući kroz štampane i elektronske medije doprinosi razvijanju svesti o značaju zdravog roditeljstva, negovanja partnerskih odnosa i brige o sebi.


Kroz aktivnosti „Psihocentra Ključ“ sprovodi promociju psihoterapijskog modaliteta - sistemska porodična terapija. Svojim srdačnim pristupom kroz terapeutski rad nastoji da bude korisna deci i odraslima sa kojima dolazi u susret i njihov svet učini funkcionalnijim.
 

Diplomirani pedagog.  Diplomirala 1989.godine  na Filozofskom fakultetu na odseku za pedagogiju. Od tada zaposlena u različitim institucijama socijalne zaštite (dom za decu bez roditelja i roditeljskog staranja), institucijama obrazovanja ( specijalnoj školi za decu sa teškoćama u intelektualnom razvoju, u redovnoj srednjoj školi kao stručna saradnica-pedagog).

Kao saradnica i  trener u brojnim lokalnim i internacionalnim projektima, stiče bogata iskustva u radu sa mladima i odraslima

2012. godine stekla sertifikat Evropski akreditovanog programa za savetnika sistemske porodične terapije pri Institutu za mentalno zdravlje.

Uže oblasti stručnosti: treninzi i psihološko savetovanje.

 

Melita
Iva
bottom of page